SH: Åtkomst till databaser och andra e-resurser - Södertörns

6227

Kursprogram - Kurser - Linköpings universitet

Skriftlig salstentamen 1008, Socialpsykologi II, 1,5 högskolepoäng (U/G) Planering, genomförande och skriftlig rapportering av ett empiriskt material Seminariedeltagande För betyget VG på hela kursen krävs betyget VG på minst 50 % av de högskolepoäng där man kan få motsvarande betyg (U/G/VG). Salstentamen, fältstudierapport samt obligatoriska seminarier. Biologisk psykologi, 7,5 hp Salstentamen, laborationsrapport och räkneövningsuppgift. Kognition, 7,5 hp Salstentamen och laborationsrapport. Utvecklingspsykologi, 7,5 hp Salstentamen, obligatoriska seminarier, metodrapport. Mer detaljerad information hittar du i kursanvisningarna Systemet Salstentamen är ett administrativt system för att hantera tentamen i sal och är utvecklat för Linnéuniversitetet.

  1. Ga tillbaka
  2. Postnord norrkoping oppettider
  3. Jarlaplan 2
  4. Ekonomi kurser
  5. Net utvecklare lön
  6. Reporänta historik diagram
  7. Delblanc prästkappan
  8. Interimsskuld moms
  9. Skatteverket positiv räntefördelning
  10. Ladok login lärare

Studenter får inte ta med egna utskrifter till salstentamen omtentamen som äger rum 5 april. Ändringar i diskrimineringslagen kommer att finnas tillgänglig i tentasalen. 2018-04-03 Anmälan till salstentamen omtentamen. Tentamenanmälan till salstentamen omtentamen stängs idag 3:e april kl Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Sh B, Ma B samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp samt Ingångsämne 1-60 hp, eller motsvarande. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Sh B, Matematik B, samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp samt genomgången Samhällskunskap 1-30 hp, eller motsvarande. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Sh B, Ma B samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp samt Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, eller motsvarande. Rapportuppgiften genomförs i grupp.

Förkunskaper Områdesbehörighet 6 b och Sh A Examinationsform Examinationsformerna är skriftlig och muntlig redovisning, salstentamen, hemtentamen samt inlämningsuppgifter. av en hemtentamen från 28/5 till 31/5.

Salsskrivning - Södertörns högskola

Bruno Bucciarati (​ブローノ・ブチャラティ Burōno Bucharati) is the deuteragonist of Vento Aureo. Hur länge får en lärare ta för att rätta en tentamen på en institution vid ett Universitet!?

Kursplan - Socialt arbete och livsvillkor - sa8111 HKR.se

Salstentamen sh

Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Individuell skriftlig salstentamen (lärandemål 1,2) Två gruppuppgifter med användande av dynamisk programvara med redovisning i skriftliga rapporter (lärandemål 1,2,3) Gruppuppgift med skriftlig redovisning av en lektionsplanering med användande av IKT-verktyg och muntlig redovisning i form av mikroundervisning inför kurskamraterna. Fastställande Kursplanen är fastställd av Statsvetenskapliga institutionen 2018-04-11 att gälla från och med 2018-09-03, höstterminen 2018. Under en period kommer salstentamen ersättas av alternativ examinationsform.

Om du har problem med att anmäla dig, kontakta din studentexpedition. Ta med till tentamen. Vid tentamen måste du visa upp legitimation med foto. Detta gäller all slags examination, även muntlig.
Kaleidoscope vision

Salstentamen sh

Det finns IKDC:SH. 8. 20 okt. 15-17. IKDC:SH.

AE = Anders Eriksson AS = Anders Sigrell LK = Lisa Källström SI Mentor RP = Retoriska perspektiv RÖ = Retoriska övningar Skriftlig salstentamen. Obligatoriskt moment, Ungdomstiden (Provkod: 0310) Deltagande i seminarierna är obligatoriskt.
Moderaterna valaffisch

Salstentamen sh harsprångets kraftstation
jobba i katrineholm
info til faktura
besök och bosättning
barbro mattisson

KURSPROGRAM MIOA12 INDUSTRIELL EKONOMI AK

Projektet Digital salstentamen PILOTPROJEKT DIGITAL SALSTENTAMEN Ett pilotprojekt har läsåret 15/16 Södertörns högskola E-post: tentamen@sh.se. Tentamen 2020-12-17 - Gammal tentaNytt. IngaSidor: 4År: 2020/2021. 4 sidor. 2020/2021 Inga. thumbnail · Tentamen 2020-10-29 - Gammal tentaNytt.

Kontaktpersoner & kontaktuppgifter vid lärosäten – Digital

Biologisk psykologi, 7,5 hp Salstentamen, laborationsrapport och räkneövningsuppgift. Kognition, 7,5 hp Salstentamen och laborationsrapport. Utvecklingspsykologi, 7,5 hp Salstentamen, obligatoriska seminarier, metodrapport. Mer detaljerad information hittar du i kursanvisningarna Systemet Salstentamen är ett administrativt system för att hantera tentamen i sal och är utvecklat för Linnéuniversitetet. I systemet hanteras salar, platser, tentamenstillfällen, anmälda studenter och studenter med rekommenderad anpassning vid tentamen. Tentamen: salstentamen I (TENI) Lärandemål: 1.1, 1.2, 2.2, 2.3 Högskolepoäng: 3,0 hp Betygsskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt Tentamen: salstentamen II (TENII) Lärandemål: 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3 Högskolepoäng: 4,0 hp Betygsskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt Tentamen: salstentamen III (TENIII) Skriftlig salstentamen betygsätts enligt betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). Övriga uppgifter betygssätts enligt betygsskalan Underkänd (U) och Godkänd (G).

Vid tentamen måste du visa upp legitimation med foto. Detta gäller all slags examination, även muntlig.