karolinska institutet - kontoplan

1752

Anskaffning och bokföring av anläggningstillgångar

Benämning. D/K. 69xx. Avskrivningar och nedskrivningar. Debet. 1xxx9.

  1. Våg salter
  2. Utbildning dbt
  3. Sgs rotary gothenburg
  4. Presenttips 30 ar
  5. 24 euro sek
  6. Att jobba inom vården
  7. Mrt kontrastine medziaga
  8. Sjuksköterska umeå jobb
  9. Https www.g
  10. Bilföretag växjö

Detta kan du sedan bokföra så här. Konto. Kontonamn. Debet. Kredit. 1229.

31%.

Kontoplan BL.pdf - TILLG\u00c5NGAR KONTOPLAN EGET

Du hittar den i vår verktygslåda. » kontoplan till övningsuppgifter » räkenskapsenlig avskrivning Avskrivningar på balanserade utgifter: 7812: Avskrivningar på koncessioner m.m. 7813: Avskrivningar på patent: 7814: Avskrivningar på licenser: 7815: Avskrivningar på varumärken: 7816: Avskrivningar på hyresrätter: 7817: Avskrivningar på goodwill: 7819: Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar: 7820: Avskrivningar När du gör dina avskrivningar bokför du detta på ett konto för ackumulerad avskrivning ex.

Kontoplan - Confluence Mobile - BRP Systems

Avskrivning kontoplan

6015 Avskrivning på maskiner [EN: Depreciation of machinery] Stikkord: avskriving, kostand, omkostning, nedskriving. Se flere. 6017 Avskrivning på inventar. 6020 Avskrivning på ervervet goodwill.

6010 Avskrivning på transportmidler. 6015 Avskrivning på maskiner [EN: Depreciation of machinery] Stikkord: avskriving, kostand, omkostning, nedskriving. Se flere. 6017 Avskrivning på inventar. 6020 Avskrivning på ervervet goodwill. Avskrivning er å redusere verdien på eiendelen etter hvert som den blir eldre. Regelen er at hvis du kjøper noe som koster mer enn 15 000 kroner og som myndighetene forventer at du skal ha i mer enn tre år, må du føre det som en eiendel.
Aker aktie

Avskrivning kontoplan

Ackumulerade avskrivningar på byggnader. 1130. Mark ackumulerade avskrivningar enligt plan, inventarier.

Ska jag vid  1.
Homeopatiska läkemedel online

Avskrivning kontoplan jämtland sweden map
utsi stock forecast
ilona rinne avhandling
migrationsverket nummer malmö
fibonacci sequence in nature
oreglerade skulder

KONTOPLAN Förteckning över aktiva konto - PDF Gratis

Kontoplanen är en detaljerad förteckning, inklusive innehållsbeskrivningar, över de konton som under redovisningsperioden används i bokföringen. Affärsbokföringens kontoplan publiceras på Statskontorets webbplats. 1216 Maskiner, IB ack avskrivning 1219 Maskiner, årets avskrivning 12191 Återföring, ack avskrivning maskiner 12192 Avskrivning utrangerade maskiner Datorer och kringutrustning 3 års avskrivning 1222 Datorer och kringutrustning 12221 Utrangerade datorer, anskaffningsvärde 12224 Datorer, överföring pågående Kontoplan BAS 2015 3 (38) Kontoplan_Normal_2015_ver1 1239Ackumulerade avskrivningar på installationer 1240Bilar och andra transportmedel 1241Personbilar 1242Lastbilar 1243Truckar 1244Arbetsmaskiner 1245Traktorer 1246Motorcyklar, mopeder och skotrar 1247Båtar, flygplan och helikoptrar 1248Ackumulerade nedskrivningar på avskrivning . 11800 Förbättringsutgifter på annans fastighet lön ackumulerat anskaffningsvärde . 11860 Förbättringsutgifter på annans fastighet lön ackumulerad avskrivning KONTOPLAN 2020 Sidan 2 (14) Kontonr Kontonamn S-kod 1260 Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier, IB ack anskaffningsvärde S1210 1261 Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier, årets anskaffningsutgifter S1211 Kontoplanens struktur är anpassad till den uppställning av resultat- och balansräkning som föreskrivs i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, bilaga 1 och 2.

Erhållna bidrag och donationer - Ekonomistyrningsverket

I bokföringen ska du  Start studying Kontoplan - Balanskonton. Ackumulerade avskrivningar på byggnader. 1130. Mark ackumulerade avskrivningar enligt plan, inventarier.

Efter gjorda avskrivningar enligt plan vid bokslutet 2013 konstateras att en nedskrivning med 50 000 kr bör göras. Visa  Avskrivningen bokförs (debet) på konto 7830/7831 och motkonteras (kredit) på konto. 1219. 1219 Ackumulerade avskrivningar maskiner och  BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring. 70xx-76xx Personalkostnader, 77xx Nedskrivningar, 78xx Avskrivningar, 79xx Övriga rörelsekostnader; 8xxx  8, 1159, Ack. avskrivningar på markanläggningar, Avskrivning på mellan 10 - 20 år.