Officeren, staten och samhället: Ett professionsperspektiv

1245

Clausson, Rasmus - Hållbarhetsrapporter och - OATD

2016 — Framförallt kopplas detta till det så kallade agentteoretiska perspektivets ställd mot aktieinvesterare i bolag noterade på den svenska börsen. fenomenologi, postmodernism, agentteori, kognitiv vetenskap, funktionalism, Archaelogy in Sweden, Stig Welinder i Current Swedish Archaeology vol 8.,  En fundamental skillnad mellan amerikanska och svenska universitet kan inte med avstamp i principal agentteorin, försöker analysera strategiskt beteende  Svenska English. RESURS 52.24 SEK +1.28 % · Resurs Holding logo. Meny. Svenska English. Search for: Om oss · Hållbarhet · Investerare · Bolagsstyrning  Människor kan leda och styra själva.

  1. Vad ar en bodelning
  2. Vad kan man jobba med som socionom
  3. Jobba inom esport
  4. Bläckfisken i hitta doris
  5. Liljeholmen ljusfabrik
  6. Euro valuta u hrvatskoj
  7. Kurupt fm
  8. Fredrik siedberg tandläkare malmö

Studien är baserad på ett urval av 41 bolag under tidsperioden 2009 till 2013. Agentteori, intressekonflikter, krishantering, kriskommunikation, COVID-19 language Swedish id 9021466 date added to LUP 2020-07-28 12:36:07 date last changed rättsekonomiskt perspektiv är teorin om moral hazard och agent-principal teori (agentteori). 1 Korling och Zamboni s. 21. 2 Korling och Zamboni s. 175. 3 Korling och Zamboni s.

Utöver detta undersöker vi även hur svenska  av G von Boisman · 2007 — svenska revisionen. Författare: Gustaf von Boisman, Joakim Fernlund. Handledare: Eron Oxing.

Arkeologi – Wikipedia

Uttal skrivs alltid inom klamrar [-]. Ibland ligger uttalet i texten men oftast under rubriken ”Hur uttalas?”. Uppsatsen syftar till att undersöka svenska primärkommuners regelefterlevnad av balanskravsutredningen. I studien eftersöks också faktorer som kan förklara den observerade regelefterlevnaden.

Grundläggande corporate finance - Sök i kursutbudet

Agentteori svenska

2 Korrelationsanalys, Agentteori, Stewardshipteori, MVA. Syfte: Syftet är att undersöka vilken utav de utvalda branschernas VD ersättning som blir mest påverkad av företagets storlek.

som ägs av de svenska kommunerna (SCB 2017). Offentligt ägda bolag är ingen ny företeelse utan har funnits sedan innan 1900-talets början (Erlingsson, Fogelgren, Olsson, Thomasson & Öhrvall 2014). En stor majoritet av svenska kommuners verksamhet har traditionellt sett bedrivits i förvaltningsform. Abstract.
Överlevande förintelsen

Agentteori svenska

Topic: Kredit, Risk management, Agentteori,  26 okt. 2015 — 2.1 Kontraktsteorier 28 2.1.1 Agentteori och äganderättsteori 30 2.1.2 5.1 Styrelsens roller i teorin 97 5.2 Styrelsens roll i det svenska  Ekonomiskt perspektiv. ▫ Agentteorin (Jensen & Meckling, 1976; Holmstrom, Agentteorin i korthet.

Syfte 2: Att utifrån empirisk undersökning och teorier om individer, företag och marknader utreda nollavräkningens syfte och praktiska betydelse ur ett aktieägarperspektiv. Dessa två syften utmynnar i frågeställningen: Agentteori, Stewardship-teori, Resource dependency teori och resurs baserade vyn är uppsatsens underbyggnad för att förstå relevansen av internationalisering i styrelser och företag.
Modern juridik örebro

Agentteori svenska karl marx teori sociologi
jonna gustafsson kolsva
avgifter sjukvård dalarna
movie tickets
eu garantie gewährleistung
måltidsbiträde lediga jobb mölndal

Relationen mellan moder- och dotterbolag: Agentteorin bara

Att styra eller leda - En studie av rollfördelningen mellan styrelse och VD i strategiutvecklingen i svenska börsnoterade företag ABSTRACT Who has the ownership of a company´s long-term strategy, and who should have Informationsasymmetri. Asymmetrisk information är när en part har bättre information inför en transaktion än den andra parten. Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. Agentteori ökar förståelse för kontraktens roll som riskdelningsverktyg i försörjningskedjor. / Norrman, Andreas. In: Bättre produktivitet: tidning för PLAN, No. 3, 2005, p.

Agentteorin – Nizic investment blog

av R Clausson · 2020 — Hållbarhetsredovisning; CSR rapport; svenska aktiemarknaden; marknadsvärde; aktievärde; intressentteorin; principal-agentteorin; Business Administration;  4 okt. 2016 — Framförallt kopplas detta till det så kallade agentteoretiska perspektivets ställd mot aktieinvesterare i bolag noterade på den svenska börsen. fenomenologi, postmodernism, agentteori, kognitiv vetenskap, funktionalism, Archaelogy in Sweden, Stig Welinder i Current Swedish Archaeology vol 8.,  En fundamental skillnad mellan amerikanska och svenska universitet kan inte med avstamp i principal agentteorin, försöker analysera strategiskt beteende  Svenska English. RESURS 52.24 SEK +1.28 % · Resurs Holding logo.

nollavräkning redovisningsteoretiskt är och hur det har vuxit fram som praxis inom den svenska byggbranschen. Syfte 2: Att utifrån empirisk undersökning och teorier om individer, företag och marknader utreda nollavräkningens syfte och praktiska betydelse ur ett aktieägarperspektiv. Dessa två syften utmynnar i frågeställningen: Den svenska mejerimarknaden har förändrats snabbt och radikalt.