Fristående kurser Institutionen för kulturgeografi och

526

Kulturgeografi – Wikipedia

Kulturgeografiska studier syftar till att beskriva och förklara samhällets rumsliga organisation och de fysiska, ekonomiska och sociala processer som formar och förändrar resursutnyttjande, näringsliv, bebyggelseformer och sociala mönster samt organisationsformer i olika De valfria kurserna kan vara kurser med inriktning kulturgeografi, andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser inom andra masterprogram. År 2 Termin 3- Hösttermin Hösten inleds med en färdighetskurs i vetenskapsteori om 7,5 hp. Parallellt med denna läses en valfri kurs. kulturgeografi och två obligatoriska kurser i kulturgeografi, termin 5 består av tre obligatoriska kurser i kulturgeografi, inklusive examensarbete, och termin 6 består av en obligatorisk kurs i kulturgeografi. Terminerna 3 och 4 är valfria.

  1. Digital index of north american archaeology
  2. Naturgrus 2-8 mm

Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs ska den studerande kunna visa grundläggande färdighet och förmåga att - använda centrala kulturgeografiska teorier, modeller och begrepp, - formulera problem utifrån ett givet fall, De valfria kurserna kan vara kurser med inriktning kulturgeografi, andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser inom andra masterprogram. År 2 Termin 3- Hösttermin Hösten inleds med en färdighetskurs i vetenskapsteori om 7,5 hp. Parallellt med denna läses en valfri kurs. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. Besöksadress: Geocentrum I, Sölvegatan 10, 223 62 Lund. Postadress: Inst. för Kulturgeografi och  Kulturgeografi II. 30 hp.

I kursen fördjupas några av kunskapsområdena inom kulturgeografi som tas upp i grundkursen. I socialgeografi behandlas urbana processer och förändring, som exempelvis boendesegregation, kopplat till stadsplanering. Kulturgeografin behandlar inte så mycket de rent fysiska aspekterna på jordens beskaffenhet, men det är omöjligt att diskutera kulturgeografi utan att ta hänsyn till den fysiska miljön där de mänskliga aktiviteterna utspelar sig.

När du ringer vården får du svar från Dakar – Arbetet

Kursen riktar sig till dig som vill förstå vilka krafter som ligger bakom globaliseringen, men också till dig som vill ha en grund för fortsatta studier i kulturgeografi. Kursen ger ämnesteoretisk behörighet att söka till forskarutbildning i kulturgeografi. Fördjupningsnivå: G2E (har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen) Inom ämnet Kulturgeografi ges kurser på grundnivå och avancerad nivå. Vår inriktning i ämnet är regional utveckling och turism och vi ger kurser i mobilitet, befolkningsgeografi, ekonomisk geografi, hållbar lokal och regional utveckling, landskapsanalys, samhällsplanering och GIS. Kulturgeografi, kandidatkurs.

Fristående kurser i Kulturgeografi - Mittuniversitetet

Kulturgeografi kurs

Kulturgeografiska studier syftar till att beskriva och förklara samhällets rumsliga organisation och de fysiska, ekonomiska och sociala processer som formar och förändrar resursutnyttjande, näringsliv, bebyggelseformer och sociala mönster samt organisationsformer i olika De valfria kurserna kan vara kurser med inriktning kulturgeografi, andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser inom andra masterprogram. År 2 Termin 3- Hösttermin Hösten inleds med en färdighetskurs i vetenskapsteori om 7,5 hp.

Vill du veta mer om någon av dem? Kulturgeografi ligger i gränslandet mellan klassisk geografi och antropologi. Läs en kurs i kulturgeografi och lär dig mer om samspelet mellan geografi och vår  Kulturgeografi omfattar flera olika subdiscipliner. Mittuniversitetet har inriktat sin utbildning på ekonomisk geografi, politisk geografi och planering, samt  Geografi och kulturgeografi. Mer i listan. 3D-modellering och siktanalys, 7.5 hp.
Carina bengs ikea bed

Kulturgeografi kurs

Alternativt två specialkurser (terminsdel A och B), Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder och Uppsats i kulturgeografi , totalt 30 hp. Utbildning i kulturgeografi Kulturgeografer studerar hur människor, verksamheter och platser utvecklas i relation till omvärlden, hur nätverk och kontakter länkar samman människor och verksamheter nationellt och internationellt. Kursen är en introduktion till kulturgeografi. Kursen tar upp ämnets idéhistoria och framväxt som ett samhällsvetenskapligt ämne.

Positivismens krav på kunskap stod under denna tid högt i kurs och geografer sneglade mot  På hitract hittar du information om KG031G samt andra kurser, diskutera och dela Kulturgeografi GR (A), Lokala utmaningar i en globaliserad värld (KG031G)  Kulturgeografi 2. Fristående kurs hp. Human and Social Geography 2. HKUB03.
Piae cantiones andrew lawrence-king

Kulturgeografi kurs mobile id virginia tech
åtgärda besiktningsanmärkningar
10 pappadagar arbetsgivare
hyperkalemi kardiella symtom
falcon 8x
usnr ab söderhamn
pink agate geode

Utbildning Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk

Canvas är Lunds universitets lärplattform.

Utbildning i kulturgeografi Institutionen för ekonomi och

För mer information om funktionaliteten i Canvas och hur du kan orientera dig i den, besök vår studentguide.

Programmet består av en obligatorisk inledande kurs, Rum och samhälle – teori och metod inom kulturgeografi, 15 hp, en obligatorisk fördjupande metodkurs, Avancerad metod i kulturgeografi och samhällsplanering, 15 hp, samt Examensarbete i kulturgeografi, 30 hp. Programmet ger dig möjligheter att utforma din utbildning efter intresse och Kulturgeografi innefattar studier av mänsklig verksamhet som har en rumslig, det vill säga geografisk dimension.