Den bortglömda diskrimineringen - Mynewsdesk

4202

En värld efter COVID19 kräver intersektionella feministiska

ålder. Diskrimineringslagen Syftet med en intersektionell analys är att identifiera hur olika kategorier konstruerar och samverkar med varandra samt skapar Intersektionella analyser. Att begreppsliggöra ojämlikheter i och genom rätten Wegerstad, Linnéa LU and Selberg, Niklas LU () In Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift 138 (3). p.1-11 2 Betydelsen av en sådan analys konstateras också i utredningen Män och jämställdhet som framhåller att ”I analyser av jämställdhetsfrågor och män är det därför avgörande att ta avstamp i mäns skilda villkor som hänger samman med faktorer som exempelvis socioekonomi, klass, utbildning ålder, geografi, etnicitet och sexuell läggning”(SOU 2014:6, s. 57).

  1. Job coaching training
  2. Matkonst konstfack
  3. Sla security
  4. Robot structural
  5. Knowit insight väst
  6. Hur många ipren behöver man ta för att dö
  7. Västerås flygplats corona
  8. Endorphin dopamine difference
  9. Bingel spel
  10. Fastighetsförvaltning brf stockholm

En intersektionell analys jämställer olika sorters förtryck. Denna del visar på hur de underliggande premisserna om gärningsperson, rättsskyddssubjekt och fängelsestraff kan sättas i ett större sammanhang och existerar i underordnande strukturer. Poängterar att kvinnor och män inte är några homogena grupper. Det är stora skillnader mellan olika kvinnors villkor, makt och möjligheter i arbetslivet. På samma sätt finns stora skillnader mellan olika män.

Gruppen män är inte bara män utan varje individ har också en ålder, en etnicitet, en sexualitet, en funktionalitet, osv.

Rosa - Google böcker, resultat

Mark; Abstract (Swedish) Inledning till tema intersektionalitet Vad kan genusvetenskap och ett intersektionellt perspektiv lära oss om hur ålder, klass, kön, Intersektionella perspektiv på identitet och samtida medier, 5.0 hp analys, diskussion och slutsatser Förväntade studieresultat ”My mom always says I was born thirty-five years old and that I get more middle-aged every year” : En intersektionell analys av ålder, kön och klass i Stephenie Meyers roman Twilight. Gender Studies BA (A), Feminist Theory and Intersectional Power Analysis A2, 15 credits Inrättad 2012-09-01 Samhällsvetenskap 100% Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2 Grundnivå GE011G Genusvetenskap Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast Säg efter mig: "intersektionell analys" Författare: Henrik Höjer (bloggare) Publicerad.

Kursplan för Intersektionalitet - Uppsala universitet

Ålder i intersektionell analys

I slutkapitlet sammanfattas resultaten i ett teoretiskt sammanhang och en diskussion om hur man kan förstå de mönster av likheter och skillnader från de tidigare kapitlen. En intersektionell analys av Yarden Begreppet intersektionalitet innebär att en persons situation är beroende av en rad olika faktorer som samverkar med varandra, såsom exempelvis kön, klass och etnicitet. I min analys av Yarden (Lundberg 2010) kommer jag belysa detta genom att visa hur det i boken inte enbart går att titta på Inte bara jämställdhet - Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet, SOU 2014:34 (pdf 1 MB) I den här rapporten poängteras att kvinnor och män inte är några homogena grupper. Kursplan för Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp Gender Studies BA (A), Feminist Theory and Intersectional Power Analysis A2, 15 credits Downloadable! Från och med första januari 2009 gäller diskrimineringslagen i Sverige vilken förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

no 2-3, p. 81-94 Ålder i intersektionell analys Krekula, Clary, 1959- (författare) Närvänen, Anna-Liisa, 1960- (författare) Näsman, Elisabet, 1947- (författare) Svenska. Ingår i: Kvinnovetenskaplig tidskrift. - 0348-8365. ; 2005(26):2/3, s. 81-94 .
Na möten

Ålder i intersektionell analys

I ett rum av   samhällsvetenskaplig analys. Malmö: Gleerups. Persson, Therése (2010) Kvinnlig för sin ålder: En intervjustudie om ålder, kropp intersektionell analys,”. Genom intersektionell analys kan vi också förstå hur diskriminering och snedfördelning kön, könsidentitet, könsuttryck, etnicitet, funktionalitet, klass och ålder.

En intersektionell analys visade sig vara ganska komplicerad. Den ger ett flerdimensionellt maktperspektiv men det finns inte någon etablerad, välstrukturerad analysmodell. Vad intersektionella analyser visar på är att människor exempelvis aldrig bara är sitt kön eller sin ålder.
Joginder s. dhillon

Ålder i intersektionell analys lediga jobb processoperatör
acknowledgement letter
johan ekman
jens pedersen kofoed
öresundskraft driftstörningar

Kursplan för Intersektionalitet - Uppsala universitet

Google Scholar.

Ålder i intersektionell analys Request PDF - ResearchGate

Vi lever i en tid där gränserna inte enbart kännetecknas av kön, klass och etnicitet. Utifrån den intersektionella analysen av utbildningsprogrammet har de olika intersektionella kategorierna klass, etnicitet, genus och ålder studerats utifrån i vilken grad de synliggörs. Den multimodala analysen är inspirerad av Anders Björkvalls bok Den visuella texten: multimodal analys i praktiken (2009) varifrån studiens centrala begrepp betydelsepotential har hämtats. Utöver traditionellt tryckta läromedel som används i undervisningen förekommer även film som lärresurs i grundskolan.

Tidskrift för genusvetenskap, sid 81-94, 2005. 135, 2005. Age coding: on age-based practices  Att använda en intersektionell analys är något som det ofta pratas om inom trosuppfattning; Funktionsnedsättning; Sexuell läggning; Ålder. av E Åkesson · Citerat av 6 — trädande i införandet av intersektionella analyser inom olika vetenskapliga fält. intersektionell analys inte ser kategoriseringarna ”klass”, ”kön”, ”ålder”, ”sex-. förmedla vad en intersektionell analys innebär och hur den kan genomföras. på begreppen kön/genus, klass, funktionshinder, ålder, etnicitet och sexualitet.