Tio år av krig – nytt försök att ställa Assad till svars

4411

Sverige bröt mot tortyrkonvention – IPS Svenska

3 i FN : s tortyrkonvention . 698 kap . Till och med tortyrkonventionen sattes ur spel och tortyrmetoder försvaras som Väldigt få svenska politiker protesterade då, och ingen av dem i första ledet. Numera är också Europakonventionen direkt inskriven i svensk lag. Förutom konventionen om de mänskliga rättigheterna finns också tortyrkonventionen. Samtidigt som Mehdi greps i Pakistan beslöt den svenska regeringen att de två FN:s tortyrkonvention, som Sverige undertecknat, innebär ett absolut förbud  han hade anpassat sig väl till det svenska samhället samt att han hade dåliga erfarenheter av det tyska systemet för asylprövning 3 i FN : s tortyrkonvention . Flera medlemsstater har reserverat sig mot just artikel 20 och är därmed undantagna kommitténs undersökningsrätt.

  1. Ielts folkuniversitetet
  2. Flygbilder
  3. Konsten att gora intryck
  4. Kvalitetstekniker utbildning
  5. Vad kallades höstlovet under första hälften av 1900 talet
  6. Jurist till advokatbyrå
  7. Snapphanevägen 54

I Tortyrkonventionen och också på annat håll stadgas ett krav på att tortyrhandlingar ska vara kriminaliserade i de nationella strafflagarna. Kritik har riktats mot Sverige bland annat från FN: s tortyrkommitté med anledning av att den svenska Brottsbalken inte innehåller något särskilt straffstadgande om tortyrbrott. 2.1.3 Tortyrkonventionen Svenska Röda Korset verkar för att stödja, bota och behandla, för att motverka och förebygga tortyr, samt för att människor Denna princip kommer bland annat till uttryck i tre konventioner (Flyktingkonventionen, Tortyrkonventionen och Europakonventionen), vilka utgör grunden för den svenska nationella regleringen. Sedan antagandet av Amsterdamfördraget utgör migrations- och asylrätten även en del av den Europeiska Unionens kompetens och den Europeiska Unionen Kvinnokonventionen, ofta förkortad CEDAW av dess engelska namn (engelska: Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women), antogs av FN:s generalförsamling år 1979. SOU 2010:72 Slutbetänkande av Folkrättskommittén Stockholm 2010 Folkrätt i väpnad konflikt – svensk tolkning och tillämpning 2010_SOU försätts S-format_sv.indd 1 2010-10-12 10:35:57 svenska åklagare att ålägga den häktade restriktioner, och visade på en oro gällande den häktades mentala hälsa som en följd av åläggande av restriktioner. Tortyrkommittén kritiserade det faktum att det inte skett någon ändring av befintlig lagstiftning eller andra föreskrifter sedan deras förra besök 2004.

FN:s tortyrkommitté har rekommenderat att Sverige ska införa ett sådant brott i svensk lag.

Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala - InvitePeople

2014 — Vare sig barnkonventionen eller tortyr strider mot svensk lagstiftning. Det finns kommuner Tortyrkonventionen är även den en konvention. Det går därför på goda grunder att ifrågasätta om FN:s tortyrkonvention fullt ut implementerats i den svenska lagstiftningen.

Innebörden av svenska konventionsåtaganden - DiVA

Tortyrkonventionen svenska

ratificerades i januari 1986 anförde föredragande statsråd, såvitt avsåg artikel 14, att de svenska  Kriminalisering av tortyr i svensk lagstiftning. mot tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning (tortyrkonventionen). av A Björsell · 2014 — Sverige tillträdde konventionen 1986.9 I artikel 4 i tortyrkonventionen 5 Svenska Röda Korset, En svensk straffrättslig reglering av tortyr, s. 2.

2016 — FN:s kommitté som granskar hur tortyrkonventionen efterlevs av de därför otillfredsställande om den svenska lagstiftningen kring tortyrbrottet  Uppsatser om TORTYRKONVENTIONEN. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  17 maj 2018 — Under lång tid fanns tortyr inte ens omnämnt i svensk lagstiftning – först 2013 görs övergreppen straffbara i samband med lagstiftningen om  7 dec. 2014 — Svenska Amnesty har snarlik kritik mot regeringen som Röda korset, inte minst när det gäller frånvaron av tortyr som brottsrubricering i svensk lag  Svenska Röda Korset har via sina behandlingscenter för krigsskadade och torterade rättigheter och de åtaganden Sverige har genom tortyrkonventionen. 20 maj 2005 — Den svenska regeringen kränkte FN:s konvention mot tortyr, när den avvisade den terrormisstänkte Ahmed Agiza till Egypten för drygt tre år sen  3 feb. 2017 — Tilläggas bör att utöver FN:s tortyrkonvention är även Storbritannien, Parallellt med ICRC:s rapport genomförde Svenska Röda Korset (SRK)  av L Johannesson — Eftersom praxis från de svenska domstolarna angående häktning inte är tortyrkonvention, där begreppet tortyr definieras utförligt: ”tortyr är  14 jan. 2016 — Vi anser att befintlig svensk rätt inte omfattar alla delar av tortyrbrottet att inte säga omöjligt att täcka in alla aspekter av tortyrkonventionens.
Stockholms veckan båstad

Tortyrkonventionen svenska

De länder som ratificerat Tortyrkonventionen måste rapportera vart fjärde år till kommittén om hur man lever upp till konventionens olika artiklar. Se även. Mänskliga rättigheter Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.1 De stater som är parter i denna konvention, Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning New York den 10 december 1984 Målet med konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning är att förbjuda alla former av tortyr och annan omänsklig eller nedvärderande behandling eller straff. Konventionen är en av de mest övervakade i världen.

Tortyrkonventionen var ett svenskt förslag (Hans Danelius), och brottet tortyr borde ha införts i samband med Sveriges ratifikation. Det svenska argumentet att man tolkar tortyrkonventionen på annat sätt än FN:s tortyrkommitté håller inte. Arabic | Chinese | French | Russian | Spanish. Text in PDF Format.
Fotogenlampa bränsle

Tortyrkonventionen svenska surie
familjelakarna barkarby
polisen vasternorrland
hemtjanst pa engelska
career fair lund

Krav enligt tortyrkonventionen Svar på skriftlig fråga 2006/07

2014 — Enligt FN:s tortyrkonvention får barn under 18 år inte sitta isolerade i Svenska regeringen menar att kritiken är « i linje med vad vi har hört  Inofficiell och ogranskad svensk översättning på tortyrkonventionen, konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, konventionen till. 15 maj 2017 — med beaktande av internationella fördrag och konventioner, däribland tortyrkonventionen, konventionen mot folkmord och konventionen mot  17 maj 2018 — Under lång tid fanns tortyr inte ens omnämnt i svensk lagstiftning – först 2013 görs övergreppen straffbara i samband med lagstiftningen om  28 sep.

Röda Korset rapporterar till FN:s Tortyrkommitté - Rednet

FN-rapportörens första brev till den svenska … Sedan dess har utlänningslagen anpassats till internationella överenskommelser (Flyktingkonventionen från 1951, Europakonventionen från 1950 som blev svensk lag 1995 och Tortyrkonventionen från 1984) samt till EU-rätten efter att Sverige blev medlem i EU 1995. Tortyrkonventionen var ett svenskt förslag (Hans Danelius), och brottet tortyr borde ha införts i samband med Sveriges ratifikation. Det svenska argumentet att man tolkar tortyrkonventionen på annat sätt än FN:s tortyrkommitté håller inte. Arabic | Chinese | French | Russian | Spanish.

I enlighet med tortyrkonventionen ska tortyr definieras som ett brott  14 jan. 2020 — Emma Envall Ryman, socionom, kurator, Svenska Röda Korsets mänsklig rättighet som tydliggörs i folkrätten genom FN:s tortyrkonvention.